Twarze Nepalu

Ludność Nepalu to niesamowita mozaika kulturowa i etniczna. Na styku dwóch wielkich religii – buddyzmu i hinduizmu tworzy się naród nepalski, jako konglomerat wielu grup etnicznych i plemion autochtonicznych. Badania potwierdzają istnienie ponad czterdziestu odrebnych społeczności. Choć ponad połowa populacji ludności nepalskiej posługuje się językiem Nepali, obok funkcjonuje ponad 50 innych. 22 z nich to języki samodzielne, z których 14 ma własne pismo.

Z oficjalnych statystyk wynika, że 90% Nepalczyków wyznaje hinduizm, zaś 8-9% przypada na wyznawców buddyzmu. Pozostali to muzułmanie i wyznawcy innych religii.
Do najwiekszych grup etnicznych zaliczamy: Czetri, Marwari, Tamango. Stanowią one liczebnie 2/3 całej ludności Nepalu.
Tak duże zróżnicowanie etniczne i kulturowe, widoczne na każdym kroku, nadaje niesamowitego kolorytu, dając poczucie piękna i swoistego mistycyzmu. Prezentowane zdjęcia w niewielkim stopniu pokazują twarze, sylwetki „barwnej” ludności Nepalu.
Kto choć raz zostanie dotknięty mocą tego kraju, nigdy go nie zapomni i zawsze będzie chciał tam wrócić.
Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, znaleźć pozytywne wibracje – to Nepal powinien być Twoim celem.

Arek Smolnik

fot. Marek Oleś & Arek Smolnik